61st Senior State Basketball Championship for Men

Date Time Event Venue Phase
22 Nov 2016 Kasaragod v Kottayam Alappuzha Municipal Stadium Pool A
22 Nov 2016 Pathanamthitta v Thiruvananthapuram Alappuzha Municipal Stadium Pool B
22 Nov 2016 Kannur v Wayanad Nazareth School, Manjeri Pool C
22 Nov 2016 Ernakulam v Thrissur Government Boys Higher Secondary School, Manjeri Pool A
22 Nov 2016 Malappuram v Idukki Government Boys Higher Secondary School, Manjeri Pool D
22 Nov 2016 Alappuzha v Kozhikode Government Boys Higher Secondary School, Manjeri Pool B
23 Nov 2016 Kannur v Kollam Nazareth School, Manjeri Pool C
23 Nov 2016 Kollam v Wayanad Government Boys Higher Secondary School, Manjeri Pool C
23 Nov 2016 Kasaragod v Thrissur Government Boys Higher Secondary School, Manjeri Pool A
23 Nov 2016 Ernakulam v Kottayam Government Boys Higher Secondary School, Manjeri Pool A
23 Nov 2016 Alappuzha v Thiruvananthapuram Government Boys Higher Secondary School, Manjeri Pool B
23 Nov 2016 Malappuram v Palakkad Government Boys Higher Secondary School, Manjeri Pool D
23 Nov 2016 Kozhikode v Pathanamthitta Government Boys Higher Secondary School, Manjeri Pool B
24 Nov 2016 Idukki v Palakkad Nazareth School, Manjeri Pool D
24 Nov 2016 Ernakulam v Kasaragod Government Boys Higher Secondary School, Manjeri Pool A
24 Nov 2016 Kottayam v Thrissur Government Boys Higher Secondary School, Manjeri Pool A
24 Nov 2016 Alappuzha v Pathanamthitta Government Boys Higher Secondary School, Manjeri Pool B
24 Nov 2016 Kottayam v Thiruvananthapuram Government Boys Higher Secondary School, Manjeri Pool B
27 Nov 2016 Pathanamthitta v Thiruvananthapuram Government Boys Higher Secondary School, Manjeri Final
26 Nov 2016 Pathanamthitta v Thrissur Government Boys Higher Secondary School, Manjeri Semi Final
27 Nov 2016 Kozhikode v Thrissur Government Boys Higher Secondary School, Manjeri Loosers Final
26 Nov 2016 Kozhikode v Thiruvananthapuram Government Boys Higher Secondary School, Manjeri Semi Final